„B” kat. vezetési (FORGALMI) vizsga

A vizsgakiírás időpontja előtt 15 perccel előbb légy a vizsga helyszínén úgy, hogy nálad van a személyid vagy útleveled, és természetesen, ha már van jogsid, akkor az is. A forgalmi vizsgád időtartama 60 perc, de ebből általában 10 perc a bemutatkozással és az adminisztrációval telik el. Amikor sorra kerülsz, a bemutatkozáskor felveszik az adataidat. A vizsgabiztos a vizsga ideje alatt "Minősítő lapon" értékeli a munkádat.

Először a "Biztonsági ellenőrzési feladatok"-at kell elvégezned.

1.) A rendszámtábla ellenőrzése:
Előírás
- Nézd meg (elől-hátul) megvannak-e, és jól láthatók-e a rendszámtáblák.
A hátsó rendszámtáblán a matrica meglétét és állapotát is ellenőrizd.

2.) A világító- és fényjelző berendezések ellenőrzése:
Előírás

- Helyzetjelző lámpák: (elől-hátul) megnézed, plusz a rendszámtábla világítást.
Tompított fényszórókat: ellenőrizd (a műszerfalon a visszajelző színe zöld).
Távolsági fényszórókat: ellenőrizd, (a műszerfalon a visszajelző színe kék).
Mindkét oldalon ellenőrizd, az irányjelzők villogásainak számát (90±30/perc).
Az irányjelzők fényének színe kadmiumsárga. Ha villogások száma 90±30/percnél több, valószínűleg valamelyik irányjelző égő meghibásodott.
Féklámpa: ellenőrzés vagy segítő személlyel történik, vagy garázsajtóra, kapura rátolatva és az ezekről visszaverődé fényt a visszapillantó tükörből érzékeled.3.) Gumiabroncsok ellenőrzése:
Előírás
- Az autót körbejárva, szemrevételezd, hogy puha-e, látsz-e rajta kidudorodást, szakadást, egyéb felületi sérülést, esetleg olajfoltokat. Ellenőrizd a futófelület barázdáinak mélységet, melynek 1,6 mm-nél nagyobbnak kell lenni. A gumi-abroncs az egész járművön azonos méretű és szerkezetű vagy (radiál) vagy (diagonál) lehet. Azonos tengelyen azonos mintázatúnak kell lennie az gumi- abroncsoknak. Ha az előírtnál nagyobb a légnyomás, akkor az abroncs közepe kidudorodik, ennél fogva a közepe kopik, mert csak a közepe érintkezik az úttal. Alacsony légnyomásnál a puhaság miatt, a gumi közepe benyomódik, így csak a gumi pereme érintkezik az úttal, ennél fogva csak a gumi két széle kopik. Ha a gumi egyik vagy másik széle, vagyis egyoldalúan kopik, akkor az a futómű hibájára vezethető vissza. A kagylós kopás pedig a lengés-csillapító hibájára utal.

4.) A kormányberendezés ellenőrzése:
Előírás
- A kormánymű holtjátéka a kormánykeréken mérve akkor jó, ha centiméterben mérve 2 - 4 cm, szögben mérve 5 - 15° közé esik. A holtjáték ellenőrzésekor finoman jobbra-balra mozgasd meg a kormánykereket mindaddig, míg a hozzád közelebb eső, vagyis a baloldali első kerék megmozdul. A szervo-kormányt járó motornál ellenőrizd. Ha kormánykerék mozgatáskor a kormány recseg, akkor az a kormánymű hibáját jelenti.

5.) A fékberendezés ellenőrzése:
Előírás

- Az üzemifék – lábfék – ellenőrzéskor a fék akkor jó, ha a teljes pedálút felső harmadában felkeményedik. Egyértelműen hibás a fék akkor, ha a teljes pedálútnak csak a 2/3-nál keményedik fel. Ha ezt tapasztalod, akkor az azt jelenti, hogy elkoptak a fékbetétek. Ha csak a többszöri pedál-pumpálásra keményedik fel a fék, "belevegősödött" a fékrendszer. Abban az esetben, ha a fékpedál folyamatos taposáskor, kis ellenállással, de benyomható a pedál, akkor valahol elszivárog a rendszerből a fékfolyadék. Amennyiben a fékpedál ellenállás nélkül "beesik" a láblemezig ez azt jelzi, hogy elfolyt, elszivárgott a fékrendszerből a fékfolyadék.
A kézifék – rögzítőfék – ellenőrzéskor a fék akkor jó, ha a fékkar behúzásakor a kattanások száma 3 - 6 közé esik. A rögzítő-féknek a (fékkar felsőállásában) az autót 20%-os lejtőn meg kell tudni tartania.A biztonsági ellenőrzési feladatok után kimentek a forgalomba

Még mielőtt elindulnál (úgy ahogy azt tanultad)
Előírás
- Győződj meg az ajtók bezártságának állapotáról, majd
- A kormányhoz és a pedálokhoz képest állítsd be a vezetőülést, illetve
- Ezt követően a tükröket is (külső-tükör, belső-tükör).
- Csatold be a biztonsági övet, indítsd be a motort.
- Járó motornál - S I K K - kapcsold az egyes Sebességi fokozatot,
Irányjelezz, és Körültekintés közben enged ki a Kéziféket.
- Az elindulásod akkor szabályos, ha  (S I K K) -sen indulsz!

Elindulás, gyorsítás
Előírás
- A járművel egyenletesen, a szükséges jelzőberendezéseket, kezelőszerveket az előírásoknak megfelelően használva, körültekintően indulj el.
- Indulás előtt a külső visszapillantó tükörből, valamint a holttér ellenőrzésével győződj meg az elindulás veszélytelenségéről.
- A járdaszegély (úttest széle) mellől kezdett elinduláskor az úttesten haladó járművek számára elsőbbséget kell biztosítanod.
- Az úttestre várakozóhelyről, kapukijáróból kihajtáskor az úttesten haladó járműveken kívül a gyalogosoknak (kerékpárúton haladóknak) is elsőbbséget kell adnod. Irányjelezz a forgalomba való bekapcsolódás irányának megfelelően.
- Kézifékkel rögzített járművel való elinduláskor a kéziféket úgy kell kiengedned, hogy a jármű hátragurulása az 50 cm-t ne haladja meg.

Hibavonalat kapsz,
• ha biztonsági övet nem csatoltad be,
• ha a pedálokat, a kormányt és a kéziféket nem összehangoltan kezeled,
• ha a járművel nem egyenletesen gyorsítva indulsz el,
• ha nem a forgalmi helyzetnek megfelelően (lassan, vagy "erőszakosan") indulsz,
• ha a világítást (szükség szerint) nem kapcsolod be
Mit kérhetnek a közúti forgalomban a manőverezési feladatokból?

A 9 manőverezési feladatok (M1-M9) közül a vizsgabiztos által a "Minősítő lapon" előzetesen kijelölt 4 feladatot kell sikeresen végre hajtanod.
- egyet az előremenetben történő a 90º-os parkolási manőverek közül (M1- M2),
- egyet az hátramenetben történő a 90º-os parkolási manőverek közül (M3-M4),
- egyet a párhuzamos parkolási manőverek feladatai közül (M5-M6),
- egyet a megfordulási manőverek feladatai közül (M7-M9).

Ezeket a feladatokat a vezetésoktatása során és az autósiskolánk záró vizsga programjában "Mit, hogyan kell tudni a vizsgákon" fogod megtanulni. Mit, hogyan kell tudnod a manőverezési feladatokból: M1 - Beállás jobbra előre 90º-os szögben, visszatolatás a szemközti sávba

Előírás
- A feladatot két várakozó jármű közé történő parkolással kell végrehajtanod úgy, hogy a feladat végrehajtása után a járműved a kijelölt várakozó helyen az előírásoknak megfelelően (a vonalra nem ráállva) helyezkedjen el.
- A manővernek megfelelően, szabályosan elhelyezkedve, jobbra kanyarodási szándékodat jelezve, megfelelő körültekintéssel előremenetben, finom sebességtartással, a beálláshoz szükséges íven haladva (a személygépkocsi helyzetétől függő iránymódosításokkal) állj be a várakozó járművek közé.
- Beálláskor, korrigáláskor a személygépkocsi mozgásának megfelelő irányba kell nézned, közben előre-hátra és oldalra pillantásokkal ellenőrizd a manőver helyességét.
- Rögzítsd kézifékkel a járművedet, majd hátramenetben balra haladva állj ki a kiállási iránynak megfelelő irányjelzést alkalmazva úgy, hogy az eredeti iránnyal szemközti sávba érkezz meg.
- A manőver végrehajtása alatt mindig a jármű mozgásának megfelelően kell az irányjelzőt működtetned.

Hibavonalat kapsz,
• ha a parkolás után 40 cm-nél kisebb az oldaltávolság a melletted parkolótól,
• ha a jármű hossztengelye nagymértékben eltér a parkolóhely tengelyétől,
• ha másodszori javítással sem sikerült a feladatot végrehajtani (2 hibavonal).

M2 - Beállás balra előre 90º-os szögben, visszatolatás a szemközti sávba

Előírás
- A feladatot két várakozó jármű közé történő parkolással kell végrehajtani úgy, hogy a feladat végrehajtása után a járműved a kijelölt várakozó helyen az előírásoknak megfelelően (a vonalra nem ráállva) helyezkedjen el.
- A manővernek megfelelően, szabályosan elhelyezkedve, a balra kanyarodási szándékot jelezve, megfelelő körültekintéssel előremenetben, finom sebességtartással, a beálláshoz szükséges íven haladva (a személygépkocsi helyzetétől függő iránymódosításokkal) állj be a várakozó járművek közé.
- Beálláskor, korrigáláskor a jármű mozgásának megfelelő irányba nézz, valamint előre-hátra és oldalra pillantásokkal ellenőrizd a manőver helyességét.
- Rögzítsd kézifékkel a járművedet, majd hátramenetben jobbra haladva állj ki a kiállási iránynak megfelelő irányjelzést alkalmazva úgy, hogy az eredeti iránnyal szemközti sávba érkezz.
- A manőver végrehajtása alatt mindig a jármű mozgásának megfelelően kell az irányjelzőt működtetned.

Hibavonalat kapsz,
• ha a parkolás után 40 cm-nél kisebb az oldaltávolság a melletted parkolótól,
• ha a jármű hossztengelye nagymértékben eltér a parkolóhely tengelyétől,
• ha másodszori javítással sem sikerült a feladatot végrehajtanod (2 hibavonal).

M3 - Beállás várakozó-helyre jobbra hátra 90º-os szögben

Előírás
- A feladatot két várakozó jármű közé történő parkolással kell végrehajtanod úgy, hogy a feladat végrehajtása után a járműved a kijelölt várakozó helyen az előírásoknak megfelelően (a vonalra nem ráállva) helyezkedjen el.
- A manővernek megfelelően, szabályosan elhelyezkedve, jobbra kanyarodási szándékodat jelezve, megfelelő körültekintés után indulj el hátramenetben finom sebességtartással, a beálláshoz szükséges íven haladva (a személygépkocsi helyzetétől függő iránymódosításokkal) állj be a várakozó járművek közé.
- Beálláskor, korrigáláskor a személygépkocsi mozgásának megfelelő irányba nézz, valamint előre-hátra és oldalra pillantásokkal ellenőrizd manővered helyességét.
- Rögzítsd kézifékkel a járművedet, majd előremenetben balra haladva állj ki a kiállási iránynak megfelelő irányjelzést alkalmazva úgy, hogy az eredeti iránnyal szemközti sávba érkezz meg.
- A manőver végrehajtása alatt mindig a jármű mozgásának megfelelően kell az irányjelzőt működtetned.

Hibavonalat kapsz,
• ha a parkolás után 40 cm-nél kisebb az oldaltávolság a melletted parkolótól,
• ha a jármű hossztengelye nagymértékben eltér a parkolóhely tengelyétől,
• ha másodszori javítással sem sikerült a feladatot végrehajtani (2 hibavonal).

M4 - Beállás várakozó-helyre balra hátra 90º-os szögben

Előírás
- A feladatot két várakozó jármű közé történő parkolással kell végrehajtanod úgy, hogy a feladat végrehajtása után a járműved a kijelölt várakozó helyen az előírásoknak megfelelően (a vonalra nem ráállva) helyezkedjen el.
- A manővernek megfelelően, szabályosan elhelyezkedve, balra kanyarodási szándékod jelezve, megfelelő körültekintés után indulj el hátramenetben, finom sebességtartással, a beálláshoz szükséges íven haladva (a személygépkocsi helyzetétől függő iránymódosításokkal) állj be a várakozó járművek közé.
- Beálláskor, korrigáláskor a személygépkocsi mozgásának megfelelő irányba nézz, valamint előre-hátra és oldalra pillantásokkal ellenőrizd a manőver helyességét.
- Rögzítsd kézifékkel a járművedet, majd előremenetben jobbra haladva állj ki a kiállási iránynak megfelelő irányjelzést alkalmazva úgy, hogy az eredeti iránnyal szemközti sávba érkezz meg.
- A manőver végrehajtása alatt mindig a jármű mozgásának megfelelően kell az irányjelzőt működtetned.

Hibavonalat kapsz,
• ha a parkolás után 40 cm-nél kisebb az oldaltávolság a melletted parkolótól,
• ha a jármű hossztengelye nagymértékben eltér a parkolóhely tengelyétől,
• ha másodszori javítással sem sikerült a feladatot végrehajtani (2 hibavonal).

M5 - Parkolás úttal párhuzamosan előremenetben

Előírás
- A feladatot két várakozó jármű közé történő parkolással kell végrehajtanod úgy, hogy a feladat végrehajtása után a jármű kijelölt várakozó helyen az előírásoknak megfelelően helyezkedjen el.
- A várakozó járművek között a távolság kb. 12-15 méter legyen.
- A helyes várakozási pozíció eléréséhez szükséges esetén tolatással korrigáld a járműved helyzetét.
- Beálláskor, korrigáláskor a személygépkocsi mozgásának megfelelő irányba nézz, valamint előre-hátra és oldalra pillantásokkal ellenőrizd a manőver helyességét.
- Rögzítsd kézifékkel a járművedet, majd előremenetben kiállva, a megfelelő oldalra irányjelezve haladj tovább.
- A manőver végrehajtása alatt mindig a jármű mozgásának megfelelően kell az irányjelzőt működtetned.

Hibavonalat kapsz,
• ha a parkolás után 30 cm-nél nagyobb az oldaltávolság a járdaszegélytől,
• ha a jármű hossztengelye nagymértékben eltér a járdaszegély vonalától,
• ha másodszori javítással sem sikerült a feladatot végrehajtani (2 hibavonal).

M6 - Parkolás úttal párhuzamosan hátramenetben

Előírás
- A feladatot két várakozó jármű közé történő parkolással kell végrehajtanod úgy, hogy a feladat végrehajtása után a járműved a kijelölt várakozó helyen az előírásoknak megfelelően (a vonalra nem ráállva) helyezkedjen el.
- A várakozó járművek között a távolság ne legyen több 7 méternél.
- Beálláskor, korrigáláskor a személygépkocsi mozgásának megfelelő irányba nézz, valamint előre-hátra és oldalra pillantásokkal ellenőrizd a manővered helyességét.
- Rögzítsd kézifékkel a személygépkocsit, majd előremenetben kiállva – a megfelelő irányjelzés alkalmazásával – haladj tovább.
- A manőver végrehajtása alatt mindig a jármű mozgásának megfelelően kell az irányjelzőt működtetned.

Hibavonalat kapsz,
• ha a parkolás után 30 cm-nél nagyobb az oldaltávolság a járdaszegélytől,
• ha a jármű hossztengelye nagymértékben eltér a járdaszegély vonalától,
• ha a második javítással sem sikerült a feladatot végrehajtani (2 hibavonal).

M7 - Megfordulás hátramenet közbeiktatásával ("Y" megfordulás)

Előírás
- A feladat végrehajtásának helyét úgy kell megválasztanod, hogy mindkét oldalon megfelelő hosszúságú járdaszegély legyen, és egyszeri hátramenettel meg tudjál fordulni.
- A menetirány szerinti jobb oldalon elindulási szándékodnak megfelelően irányjelzés és körültekintés után indulj el, finom sebességtartással kormányozz a bal oldali szegély felé, majd indulj el hátramenetben a járművedet jobbra kormányozva a másik járdaszegély felé addig, ahonnan a megállás után előre indulva, balra kormányozva, a megfordulást be tudod fejezni.
- Megforduláskor a személygépkocsi mozgásának megfelelő irányba nézz, és előre-hátra. valamint oldalra pillantásokkal ellenőrizd a manővered helyességét.
- A manőver végrehajtása alatt mindig a jármű mozgásának megfelelően kell az irányjelzőt működtetned.

Hibavonalat kapsz,
• ha a második javítással sem sikerült a feladatot végrehajtanod (2 hibavonal).

M8 - Megfordulás egy ívben ("U" megfordulás)

Előírás - A feladatot olyan helyen kell végrehajtanod, ahol az úttest kellően széles az egy ívben történő megforduláshoz.
- A járműveddel a menetirány szerinti jobb oldalon megfelelően és szabályosan elhelyezkedve jelezd megfordulási szándékod, körültekintés után induljon el, finom sebességtartással, egyenletes kormányzással fordulj meg egy ívben tolatás, illetve megállás nélkül.
- Megforduláskor a személygépkocsi mozgásának megfelelő irányba nézz, valamint előre-hátra és oldalra pillantásokkal ellenőrizd a manővered helyességét.
- A manőver végrehajtása alatt mindig a jármű mozgásának megfelelően kell az irányjelzőt működtetned.

Hibavonalat kapsz,
• ha a második javítással sem sikerült a feladatot végrehajtanod (2 hibavonal).

M9 - Megfordulás saroktolatással

Előírás
- A feladat végrehajtásánál olyan helyen kell a megforduláshoz visszatolatnod, ahol az úttest szélén járdaszegély vagy egyéb szegély van.
- A feladat végrehajtható útkereszteződésben, kapubejáróban történő visszatolatással is.
- A meghatározott szélességű úttest (útszakasz) menetirány szerinti jobb oldalán tetszőlegesen választott helyről, jobbra kanyarodási szándékodat jelezve, körültekintés után indulj el hátramenetben a járműveddel.
- A szükséges iránymódosításokkal haladj hátramenetben a járdaszegély vonalvezetését követve úgy, hogy az útkereszteződésbe történő visszatolatás esetén a betorkolló út menetirány szerinti jobb oldalán maradj.
- A betolatást követően balra – a megfelelő forgalmi sávba – kanyarodva haladj tovább.
- A manőver végrehajtása alatt mindig a jármű mozgásának megfelelően kell az irányjelzőt működtetned.

Hibavonalat kapsz,
• ha javítással sem sikerült a feladatot végrehajtani (2 hibavonal).

Haladási sebesség megválasztása

Előírás
- A járművel a forgalomba való bekapcsolódás után a megfelelő sebesség-fokozatokat használva egyenletesen és dinamikusan gyorsítva vedd fel a forgalom ritmusának megfelelő sebességet, de soha ne lépd túl az adott járműre és az adott útvonalra megengedett legnagyobb sebességet.
- Vedd figyelembe a forgalmi, időjárási, látási és az útviszonyokat, továbbá a jármű sajátosságait. Az igénybe vett úttest méretei, burkolata, útburkolati jelek, jelzőtáblák, jelzőfények, villamos sínek figyelembe vételével ismerd fel az úttest típusát, forgalmi rendjét. A körülményektől függően mindig olyan sebességet válassz, hogy a jármű mozgása a közlekedés többi résztvevőjében ne keltsen bizonytalanságot cselekvési szándékodat illetően. Tarts biztonságos követési- és oldaltávolságot.
- Vezetés közben a kezelő és irányító berendezéseket a forgalmi helyzetnek, az elvégzendő manővernek megfelelően összehangoltan kezeld. Érzékeld a pedálokra gyakorolt erők hatását, azokat szükség szerint tudj módosítani.
- Fel- és visszakapcsoláskor a tengelykapcsoló pedált csak a "gázelvétel" után nyomd be és azután válts sebességet. Az indító fokozat kapcsolása után a tengelykapcsoló pedált lassabban csúsztatva enged fel, és ezzel egy időben fokozatosan adj gázt, míg a magasabb fokozatok kapcsolásakor ezt a mozgást gyorsabban végezd el, ügyelve arra, hogy a fokozat kapcsolása után a motor ne rángasson.
- Sebességváltáskor a járművel ne térj el a szándékolt haladási irányodtól.
- A járműveddel az útkereszteződéseket olyan sebességgel közelítsd meg, hogy a helyzet gyors felismerésével eleget tehess elsőbbségadási kötelezettségednek, és e tekintetben másokat a jármű sebességével ne tévessz meg, valamint szükség esetén meg is tudj állni.
- Főútvonalon, vagy védett útvonalon haladva az útkereszteződésnél körül-tekintéssel kell vezetned, felkészülve arra, hogy esetleg lassítani és fékezni kell, vagy irányváltoztatást kell végezni, a főútvonalra vagy védett útvonalra kihajtó jármű miatt.
- Egyenrangú utak kereszteződésénél az út beláthatóságától függően fékezz, kapcsolj vissza, és ha indokolt tovább fékezve (cm sebességgel, csúsztatott tengelykapcsolóval) haladj úgy, hogy eleget tehess az elsőbbségadási kötelezettségednek. Ellenőrizd a balról érkező forgalmat is, hogy az onnan érkező járművet, valamint a közlekedő szándékát is felismerhesd.
- Kijelölt gyalogos átkelőhely közelében, valamint ahol a gyalogosok közlekedésére számítani lehet, a járművel úgy haladj, hogy meg tudj győződni arról, hogy közlekednek-e ott gyalogosok, vagy várható-e, hogy a jármű odaérkezéséig az úttestre lépnek. Szükséges mértékben csökkentsd a sebességet (fékezz, ha szükséges kapcsolj vissza, és fékkészenlétben tartva a fékpedál felett a lábat), figyeld a gyalogosokat, ha indokolt, további lassítással vagy megállással tegyél eleget elsőbbségadási kötelezettségednek. A jármű mozgása legyen összhangban elsőbbségadási szándékoddal.

Hibavonalat kapsz,
• ha indokolatlanul és rendszeresen magas fordulatszámon működteted a motort,
• ha felkapcsolásoknál nem gyorsítod fel eléggé a járművet, a motor rángat,
• ha a visszakapcsoláskor nem a haladási sebességnek megfelelő sebességi fokozatba kapcsolsz,
• ha nem a forgalmi viszonyoknak megfelelően gyorsítsz, lassítsz, vezetésed "darabos",
• ha nem törekszel a forgalmi, időjárási, látási és útviszonyoknak, a jármű és a rakomány sajátosságainak megfelelő sebesség megválasztására (indokolatlanul lassan haladsz),
• ha a követési távolságot helytelenül választod meg,
• ha az álló járművek mellett túl közel haladsz.

Nyomtartás, irányváltoztatás, kanyarodás

Előírás
- A járművel a számodra megadott útszakaszon az arra vonatkozó közlekedési szabályok figyelembevételével, a jobbra tartás szabályát ésszerűen alkalmazva, továbbhaladási szándékodnak megfelelő nyomvonalon haladj. A lehetséges mértékben tartsd be a jobbra tartási kötelezettséget (az út szélén várakozó járművek közé ne hajts be, mellettük lehetőleg legalább "ajtónyitásnyi" oldaltávolságot tarts).
- A választott forgalmi sávon belül a forgalom ritmusát vedd fel. Mozgásod, nyomtartásod mindig legyen összhangban a cselekvési szándékoddal.
- Cselekvésed legyen előrelátó, kísérd figyelemmel a forgalom többi résztvevőjét (mögöttes forgalmat is), azok mozgását, illeszkedj be a kialakult forgalom rendjébe.
- A sávváltoztatásokat irányjelzéssel, kellő körültekintés mellett (a mögöttes és az igénybe veendő sáv forgalma, és a jármű melletti forgalom figyelésével), a megfelelő sebesség megválasztásával határozottan kell végrehajtanod.
- A kikerülést, előzést kellő körültekintés után, ha az irányváltoztatással is jár, akkor a megfelelő irányjelzést alkalmazva, megfelelő szögben kihúzódva, határozottan hajtsd végre. Az előzendő jármű mellett, illetve a kikerülendő álló jármű, vagy egyéb akadály és a gyalogosok mellett biztonságos oldaltávolságot tarts.
- A biztonságos oldaltávolság megválasztásakor vedd figyelembe a saját és a közlekedési partnerek járműveinek sebességét, az úttesten haladó gyalogosok mozgását, a járművek menettulajdonságait és egyéb jellemzőit (pl. pótkocsis szerelvény, állati erővel vont jármű, egy nyomon haladók, stb.), az út-, időjárási és látási viszonyokat (síkos, sáros, gödrös út, oldalszél, stb.).
- A kanyarodásokat a kanyarodás szabályainak betartásával, a közúti jelzések figyelembe vételével hajtsd végre. Kanyarodási szándékodat kellő körültekintés után előbb irányjelzővel jelezd, és csak azután fékezz, illetve készülj fel a manőverre. Ha előzetesen nem kötelező megállni, fékezés után kapcsolj vissza, a motorféket kihasználva, szükség szerint tovább fékezve, és csak akkor gyorsíts ismét, ha meggyőződtél a kanyarodás veszélytelenségéről. Vedd figyelembe az útkereszteződés és a járművednek (más járműveknek) is a jellemzőit.
- Kanyarodáskor a kormánykereket folyamatosan, ha szükséges egymást váltó kezekkel a kanyar ívének és a jármű sebességének megfelelően forgasd. Ha a forgalmi helyzet úgy kívánja, hogy csak nagyon lassan pl. (cm-menettel lehet) haladni, akkor a tengelykapcsolót csúsztatva közlekedj.
- Útkereszteződés előtt a forgalmi rendet figyelembe véve a kanyarodási szándékodnak megfelelően sorolj be. Ha a besorolás irányváltoztatással (sávváltoztatással) jár, azt az ide vonatkozó szabályok betartásával hajtsd végre.

Hibavonalat kapsz,
• ha kormányfogásod bizonytalan, merev, helytelen,
• ha jobbra tartás okán a parkoló járműveket „szlalomozva” kerülgeted,
• ha a kanyarban szakaszosan kormányzol, szabályos területen, de helytelen íven kanyarodsz,
• ha irányváltoztatás előtt – amikor azt semmi nem indokolja – előbb fékezel, és csak azután irányjelezel,
• ha a mögöttes forgalmat nem rendszeresen ellenőrzöd,
• ha a járműved melletti forgalmat nem kíséred figyelemmel,
• ha előzéskor, kikerüléskor hirtelen kormánymozdulattal húzódsz ki,
• ha az előtted lévő akadályt nem veszed kellő időben észre,
• ha a jobbra vagy balra kanyarodásra kínálkozó alkalmat nem használod ki,
• ha a besorolást késve, de egyébként szabályosan hajtod végre,
• ha nem a továbbhaladási szándékodnak megfelelően sorolsz be, de az útadat a besorolás szerint szabályosan folytatod.

Helyzetfelismerés, közúti jelzések figyelembe vétele, jelzések adása

Előírás
- Ismerd fel az úttest típusát, forgalmi rendjét, a rá vonatkozó közúti jelzéseket és azoknak megfelelően közlekedj.
- Útkereszteződéshez közeledve tudnod kell, hogy haladási irányának megfelelően mi szabályozza az áthaladási elsőbbséget, a besorolást, a jobbra, vagy balra bekanyarodást.
- A helyzet gyors áttekintésével győződj meg arról, hogy ki és hogyan (lassítással, vagy megállással) kötelezett az elsőbbségadásra.
- Elsőbbséggel rendelkező útvonalon, az útkereszteződés felé haladva fel kell ismerned az elsőbbségi viszonyát ("Főútvonal" illetve az "Útkereszteződés alárendelt úttal" jelzőtábla).
- Az elsőbbségről lemondhatsz, ha ezzel a forgalom többi résztvevőjének segíteni tudsz. Le kell mondanod az elsőbbségről minden olyan esetben, amikor balesetveszélyt, vagy balesetet kell megelőzni, illetőleg elhárítani.
- Ha az útkereszteződésben jelzőlámpás forgalomirányítás van, vagy a forgalmat rendőr irányítja, akkor annak jelzéseinek megfelelően kell cselekedned.
- Ha a forgalmat fényjelző készülékkel irányítják, a zöld jelzésnél győződj meg arról, hogy az áthaladási, kanyarodási lehetőség valóban biztosított-e.
- Tudnod kell, hogy mi a különbség a kör-, és a nyíl alakban világító zöld jelzés, valamint a kiegészítő fényjelzés között, mi a teendőd jobbra és balra kanyarodás esetén.
- A fényjelző készülék sárga jelzésére a járműveddel állj meg, ha a jelzést féktávolságon kívül kapod, és ha a kereszteződés előtt biztonságosan meg tudsz állni. Ha a sárga jelzést féktávolságon belül kapod, törekedj a kereszteződés mielőbbi elhagyására.
- A fényjelző készülék piros jelzésére állj meg.
- Piros-sárga jelzés esetén járművével a kereszteződéshez közeledve – a közlekedési partnerek mozgását is figyelve – sebességét tartva (esetleg csökkentve) várd meg a zöld jelzést, és ha lehet megállás nélkül folytasd utadat. Álló jármű esetén készülj fel az indulásra, hogy zöld jelzésre egyenletesen, rángatás-mentesen, gyorsítva tudj elindulni.
- A fényjelző-készülék villogó sárga jelzésénél fokozott óvatossággal és körültekintéssel közelítsd meg járműveddel a veszélyes helyet, vagy útkereszteződést. A veszély jellegétől függően cselekedj, készülj fel az esetleges megállásra is!
- A kereszteződésben, ha a forgalmat nem rendőr és nem is fényjelző készülék irányítja, akkor a közúti jelzőtáblák az irányadóak, vagy az egyenrangú utak kereszteződésére vonatkozó szabályok a meghatározóak. Ha az útkereszteződés előtt "Állj! Elsőbbségadás kötelező" tábla van elhelyezve, akkor megállásra felkészülten kell a kereszteződést megközelítened.
- Útkereszteződés esetén meg kell állni a kötelező megállás helyét jelző vonalnál (a vonal előtt), annak hiányában az útkereszteződésbe való behajtás előtt. A keresztező jármű forgalom elsőbbségének biztosítása után kellő körültekintéssel kell elindulnod.
- Meg kell győződnöd arról, hogy a védett útvonalon haladnak-e járművek és elsőbbségüket – szükség esetén – ismételt megállással is meg kell adnod. A kötelező megállás helyét jelző vonal hiányában ott kell megállnod, ahonnan a keresztező forgalmat már látod, de nem zavarod (illetőleg akadályozod), és az elsőbbség megadása után biztonságosan folytathatod utadat.
- Ha az útkereszteződés előtt "Elsőbbségadás kötelező" jelzőtábla van elhelyezve, akkor a kereszteződést úgy kell megközelítened, hogy a keresztező járműforgalom és a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen haladó gyalogosok számára – ha kell megállással is – elsőbbséget tudj adni.
- Kijelölt gyalogos-átkelőhely felé a járműveddel úgy haladj, hogy szükség esetén megállással is biztosítani tudd a gyalogosok elsőbbségét, és e tekintetben őket a járműved sebességével ne téveszd meg. A kijelölt gyalogos átkelőhelyen való áthaladáskor, illetve a megállás utáni elinduláskor a gyalogosok és a jármű között – a gyalogosok folyamatos haladására számítva – mindig kellő és biztonságos távolság legyen. Fokozott figyelemmel kísérd mozgásukat, magatartásukat, és csak akkor gyorsíts, ha a kijelölt gyalogos átkelőhelyet, a "gyalogosok vonalát" elhagytad.
- Útkereszteződésben való kanyarodás közben adj elsőbbséget az azon úton áthaladó gyalogosok számára ott, azon az úton, amelyre a járműveddel kanyarodsz.
- A járműveddel vasúti átjáróhoz közeledve, annak jellegétől és beláthatóságától függően a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével csökkents a sebességet, fénysorompó esetén a villogó fehér jelzésnél is csak azután hajts rá a vasúti átjáróra, ha az áthaladás veszélytelenségéről meggyőződtél.
- Alkalmazd a jármű kivilágítására vonatkozó előírásokat.
- Az irányjelző működéséről az ellenőrző lámpa (hang) segítségével kell meggyőződnöd, majd figyelni, hogy azt mások is észrevették-e, és a jelzésedre megfelelő módon reagáltak-e.
- Ha az elsőbbségéről lemondasz, a járművel úgy mozogj, hogy annak sebessége összhangban legyen az elsőbbségadási szándékoddal. Észre kell venned a közlekedő társak hang-, fény-, illetve kézjelzését.

Hibavonalat kapsz,
• ha a kereszteződés előtt túlságosan távol kezded a járművet lassítani,
• ha a közlekedési helyzetet lassan vagy későn ismered fel,
• ha a helyes besorolás után elsőbbségadás, vagy manőver céljából nem ott állsz meg a járműveddel, ahonnan a forgalmi helyzetet felismerhetnéd,
• ha a közúti jelzésekre kissé késve, de egyébként helyesen reagálsz,
• ha a piros-sárga jelzésnél nem készülsz fel az indulásra,
• ha a tilos jelzésnél benyomott tengelykapcsoló pedállal, sebességi fokozatba kapcsolva állsz a járműveddel,
• ha a járdán lévő gyalogosokat az úttestre "csalogatod",
• ha kissé késve (vagy idejekorán), vagy félrevezetően irányt jelzel,
• ha nem kellő ideig – rövid ideig – adsz irányjelzést,
• ha nem győződsz meg arról, hogy jelzéseidet észlelték-e a közlekedő társak,
• ha a közlekedők jelzéseire nem megfelelően reagálsz,
• ha a mögöttes és a járműved melletti forgalmat nem rendszeresen figyeled,
• ha a járművek kivilágítására vonatkozó előírásokat helytelenül alkalmazod.

Lassítás, megállás

Előírás
- A járművet mindig az út-, látási- és forgalmi viszonyoknak megfelelően lassítsd. A lassítást gördülő fékezéssel hajtsd végre. Ha szükséges, használd a motorféket. Tartsd be a lassítás (megállás) helyes technikai sorrendjét, amely nem más, mint fékezés, majd ha szükséges a tengelykapcsoló pedál benyomása, "finom" megállással. A forgalomból való "kiálláskor" kellő körültekintés mellett kapcsold az irányjelzőt, és csak ezután kezdj fékezni.

Hibavonalat kapsz,
• ha megálláskor a motort lefullasztod,
• ha a fékpedált nem kellő erővel nyomod,
• ha a lassításod nem egyenletes,
• ha nem megfelelő az irányjelzésed és fékezésed sorrendje,
• ha megállás előtt "üresbe" kapcsoltad a sebességváltót ("üresben" gurulsz).

Forgalmi körülmények között elvégzendő egyéb feladatok

Előírás
- Jármű sajátosságaitól függően végezd el az adott manőverezési feladatokat.
- A közúti közlekedés szabályainak betartása mellett – a manővertől függően – közlekedés más résztvevőinek legfeljebb a zavarásával, illetve szükség esetén a rövid ideig történő akadályozásával lehet a feladatokat végrehajtanod.

Forgalmi szabályok gyakorlati alkalmazása

Előírás
- Kísérd figyelemmel és tartsd be a közlekedés általános rendelkezéseit a közúti jelzéseket, a járműközlekedésre vonatkozó szabályokat ismerd, tudd a gyakorlatban alkalmazni, és azoknak megfelelően közlekedj.
- A vizsgabiztos itt fogja értékelni, minősíteni azoknak a szabályoknak megfelelő műveletek, vagy manőverek végrehajtását, amelyek a korábbi minősítési pontoknál nem szerepeltek.
- Az értékeléskor a konkrét helyzetekben elkövetett hibákat, a pontatlanul vagy helytelenül végrehajtott műveleteket, manővereket a szabálytalanság mértékétől függően fogja mérlegelni.

Ha figyelmesen olvastad a forgalmi vizsga koreográfiai szabályait, akkor eddig azt tapasztald, hogy a hibavonalak jegyében vétettél (ha egyáltalán vétettél), de az alábbi vétségek, tévedések esetében már sikertelen a forgalmi vizsgád,

• ha közlekedési szabályokat sértesz,
• ha a KRESZ szerinti ellenőrzést nem vagy képes elvégezni,
• ha veszélyhelyzetet teremtesz, vagy balesetet okozol,
• ha a feladatokat a 3. javítás után sem vagy képes végrehajtani,
• ha az üzemi fék hatásosságának ellenőrzését elmulasztod,
• ha az irányjelzést vagy a körültekintést mulasztasz el,
• ha a haladási iránnyal ellentétes irányba 50 cm-t elgurulsz,
• ha balesetveszélyes manővered miatt a szakoktatónak be kell avatkoznia,
• ha figyelmedet a jármű technikai kezelés elvonja a forgalomtól,
• ha sebességváltások közben elrántod a kormányt, vagy
• ha a haladási irányától hagyod eltérni a járművet,
• ha nem tudod felvenni a forgalom ritmusát,
• ha akadályozod a forgalmat, vagy
• ha a vizsga időtartama alatt túlnyomórészt indokolatlanul lassan haladsz,
• ha rendszeresen kis követési távolságot tartva, zavarod az előtte haladót,
• ha a sebességed megtévesztő az elsőbbségadáskor,
• ha az egyenrangú útkereszteződésbe nem kellő óvatossággal hajtasz be,
• ha az elsőbbségadásnak nem tudsz eleget tenni (fékkészenlét hiánya),
• ha durva fékezéssel állsz meg az úttesten áthaladó gyalogosok előtt,
• ha gyorshajtást, vagy relatív gyorshajtást követsz el,
• ha nem vagy képes folyamatosan kormányozva irányítani a járművet,
• ha elveszted a jármű feletti uralmadat,
• ha a járművel felhajtasz a járdára, járdaszegélyre, útpadkára,
• ha kanyarodáskor indokolatlanul benyomod a tengelykapcsoló pedált,
• ha indokolatlanul vagy szabálytalanul áttérsz a menetirány szerinti baloldalra,
• ha a besorolást, sávváltoztatást szabálytalanul, figyelmetlenül hajtod végre,
• ha az útkereszteződésben nem követed a forgalmi sávodat,
• ha elsőbbségadási kötelezettségednek nem tesz eleget,
• ha a közlekedési helyzetet nem ismered fel,
• ha nem a közúti jelzéseknek megfelelően közlekedsz,
• ha nem megfelelően reagálsz a gyalogosok viselkedésére,
• ha a forgalmi helyzetekről nem tájékozódsz kellő időben (figyelmetlen vagy),
• ha rendszeresen akadályozod a forgalmat,
• ha megtévesztő az irányjelzésed,
• ha a megkülönböztető jelzést használó járművet nem veszed észre, vagy
• ha arra nem megfelelően reagálsz,
• ha rendszeresen hirtelen, blokkolva fékezel (a lassulást nem érzékeled),
• ha képtelen vagy egyenletes lassításra,
• ha a fék- és tengelykapcsoló pedált nem a megfelelő sorrendben működteted,
• ha várakozás céljából történő megálláskor nem húzod be a kéziféket.

Ügyintézés

Mennyi az autós jogosítvány megszerzésének korhatára? Mennyibe kerül egy jogosítvány megszerzése? Mennyi ideig tart az autóvezetés megtanulása? Szerezz nemzetközi jogosítványt, vezetői engedély budapesti autósiskolánkban olcsón és gyorsan (gyorsított jogosítvány, gyorsjogsi). (orvosi vizsgálat, elsősegély tanfolyam a jogosítványhoz)